×

Hizmetlerimiz

Sigorta Hukuku
Ana uzmanlık dalımız olan Sigorta Hukuku alanında, Türk ve Dünya Sigorta sektörünü takip etmek ve hukuki analizler yapmak Avrupa Birliği sigorta mevzuatını takip etmek ve bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapmak, Sigorta ve sigortacılığın gelişmesi için ulusal veya uluslararası alanda düzenlenen organizasyonlara katılmak...
İcra Hukuku

İcra Hukuku kapsamında borçlu taraf konumunda bulunan ilgiliden, tazminat borcunun karşılanması için, tahsilat, takip ve haciz işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku kapsamında kriminal seviyede incelemeler yapmak, (Adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin, bilimsel usullerle incelenmesi ve …

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku kapsamında, tüketicilerin sözleşmesel ilişkileri dolayısıyla, zarara uğradıkları konularda tüketicileri savunma faaliyetlerini kapsamaktadır.