×

İcra Hukuku

İcra Hukuku kapsamında borçlu taraf konumunda bulunan ilgiliden, tazminat borcunun karşılanması için, tahsilat, takip ve haciz işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

İlgili Personeller

Bu Alanda Çalışan Bir Personelimiz Bulunmamaktadır.