×

İcra Hukuku

AAT Hukuk Bürosu olarak İcra İflas Hukuku alanında yıllara dayanan tecrübe, bilgi birikimi ve uzman kadromuz ile ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine  getirilmesi, müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda hizmet vermekteyiz. Bunlar dışında ayrıca iflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme, satın alma, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılma, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 

Bizlere emanet edilen dosyalar alanında uzman avukatlarımız tarafından irdelenerek risk ve analiz değerlendirmeleri sonucunda müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda hem zaman hem de maliyet minimize edilerek yol haritası çizilmekte ve gerekli aksiyonlar en ivedi şekilde alınmaktadır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU NEDİR?

Günümüzde kişiler iş, ihtiyaçlar, istekler gibi çeşitli nedenlerle borç ilişkisi içerisine girmektedir. Ancak bu borç ilişkisi sonucunda borçlular kimi zaman borçlarını ödeyememekte yahut ödememektedir. Bu nedenle alacağına kavuşamayan alacaklı mağdur olmakta; alacağının tahsili için arayışa girmektedir.

İcra ve İflas Hukuku; borçlarını zamanında ve/veya rızası ile yerine getirmeyen borçlulara karşı alacaklının alacağına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalıdır. İcra İflas Hukukuna ilişkin hükümler 2004 sayılı İcra İflas Kanununda bulunmaktadır.

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin yani borçların devlet yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetler bütününe Cebri İcra denilmektedir. Cebri icra prosedürü ancak başvuru üzerine başlatılan ve yürütülen bir prosedür olmakla birlikte; devlet tarafından kendiliğinden yürütülmesi söz konusu değildir.

İcra hukuku genel olarak alacaklının talebi üzerine borcunu ödeyemeyen/ödemeyen borçlunun varsa taşınır/taşınmaz mallarına ve diğer haklarına icra-i işlemler başlatılması akabinde tahsil yoluna gidilmesi ödeme yapılmaması sonucunda el konularak, söz konusu malların satılarak paraya çevrilmesi yoluyla alacağını tahsil etmesini düzenlemektedir.

İflas hukuku ise iflasına karar verilen bir borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm malvarlığı ve hakların icra yoluyla paraya çevrilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur.

İflas yolu ile takip 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılanlar veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlara göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılabilmektedir.

Bizler bünyemizdeki yetkin hukukçular ve dinamik finans uzmanları ile bilhassa İcra & İflas Hukuku alanında başarılarımıza başarı katmakla birlikte “Hukukun teknolojiden geri kalmaması” gereğini benimseyerek gelişen ve değişen teknolojik yenilikleri sistemimize en doğru biçimde entegre edip başta İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir olmak üzere Türkiye’nin farklı coğrafya ve illerinde güçlü koordine yapımızla yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz.

AAT HUKUK OLARAK İCRA VE İFLAS HUKUKU ALANINDA NELER YAPIYORUZ

AAT Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize aşağıda belirtilen konularla İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 

İlgili Personeller

Bu Alanda Çalışan Bir Personelimiz Bulunmamaktadır.