×

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, kişilerin günlük hayatlarında en çok karşılaştığı hukuk türlerinden biridir. Tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal veya hizmetlerin eksik veya ayıplı olması, banka tüketici kredisi ve kredi kartından doğan problemler ve mesafeli satış sözleşmelerinde doğan sorunlar başta olmak üzere çok çeşitli konular Tüketici Hukukunu ilgilendirebilmektedir.

 

 Tüketici Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları anlayabilmek için öncelikle “tüketici”, “satıcı”, “sağlayıcı” ve “tüketici işlemi” gibi kavramların bilinmesi gerekmektedir.

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 3’te tanımlara yer verilmiştir.

Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel  kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,  ifade eder.

 

Bu kavramların bilinmesi başta, mevcut uyuşmazlıktaki temel ilişkinin tespit edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olan Tüketici Hukukuna ilişkin sorunlar, özellikle bu hukuk dalı ile ilgili son gelişmeler doğrultusunda teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir.

 

AAT Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin Tüketici Hukukundan kaynaklanan her türlü sorununuza ilişkin yasal süreç başlatmak, takip etmek ve hızlıca sonuçlandırmak için uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 

AAT HUKUK BÜROSU OLARAK TÜKETİCİ HUKUKU ALANINDA VERDİĞİMİZ BAZI HİZMETLER

 

Alanında uzman avukatlarımız ile Tüketici Hukukundan doğan sorunların çözümü için gerekli tüm yasal ve adli süreçte izlenmesi yolun belirlenmesi ve bu sürecin takibi için profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. AAT Hukuk Bürosu olarak, Tüketici Hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır;

 

Tüketici Hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden hukuki bir işlem yapmadan önce mutlaka alanında uzman bir avukattan bu konuda danışmanlık hizmeti almanızı önermekteyiz.

İlgili Personeller

Bu Alanda Çalışan Bir Personelimiz Bulunmamaktadır.