×

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yayınlanma Tarihi: 21-06-2023      Yazar: Ali Alper TÜFEKÇİ

  1. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU NEDİR?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işveren arasında sözleşme ilişkisine dayalı olarak kurulan karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun amacı, işçinin ve işveren haklarını korumak sosyal güvenliği amaçlamaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun temel ilkesi işçinin korunması ilkesidir. Sosyal devlet ilkesi esasıyla yönetilen devletlerde asgari çalışma şartları, toplu sözleşme, örgütlenme ve grev hakkı bu ilke ile korunmaktadır.

  1. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HANGİ DAVALARI KAPSAR?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden bir hukuk dalıdır. İşçilerin tüm çalışma hayatı unsurlarıyla birlikte karşılaşabilecek bütün uyuşmazlıklar bu hukuk dalıyla düzenlenmektedir.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan ve bu uyuşmazlıklara uygulanacak olan yasal düzenlemeler oldukça kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili son gelişmeler AAT hukuk bürosu olarak uzman kadromuzla takip edilmekle birlikte İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan her türlü sorunlara karşı yasal süreç başlatmak, müvekkillere süreç hakkında bilgilendirme yapmak, süreci takip etmek ve en iyi şekilde sonuçlandırmak en büyük gayemizdir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanı hangi davaları kapsar kısmına gelirsek, bunlar genel olarak;

İş Sözleşmesinin feshi ile birlikte gündeme gelen işçilik hak ve alacak tazminat kalemleri şu şekildedir;

 

 

 

 

 

  1. AAT HUKUK BÜROSU OLARAK İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 

Alanında uzman kadromuzdaki avukatlarımız ile İş hukuku uyuşmazlıklarından doğacak ve hali hazırda doğmuş olan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli her türlü yasal sürecin izlenmesi ve bu süreçlerin takibi noktasında profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. AAT Hukuk Bürosu olarak, İş Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sayesinde hem işçinin hem de işverenin hakları korunmaktadır. AAT Hukuk Bürosu olarak dava çözümlerinde ve alanında uzman kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçi haklarını gözetmekle birlikte işçinin refah bir çalışma hayatı yaşamasına katkıda bulunarak işveren ve işçinin hukuki çerçevede hareket etmesi konusunda ve kanuni haklarına ulaşma noktasında büromuz tarafından her türlü hukuki destek verilmektedir.

Son Yazılar