×

Tazminat Hukuku Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 21-06-2023      Yazar: Ali Alper TÜFEKÇİ

Tazminat hukuku, temelde hukuka aykırı fiiller veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan zararın tazmin edilmesini amaçlayan bir özel hukuk dalıdır. Tazminat; haksız fiil sonucu ortaya çıkan maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedeldir. Tazminat hukuku kapsamında açılacak olan davalar kusur oranı, zarar miktarı ve sorumluluğun tespiti açısından teknik bir alan olması nedeniyle titizlikle takip edilmesi gereken hukuk davalarıdır. Hukuka aykırı fiil, kusur, zarar, sorumluluk aşamalarının iyi takip edilmesi, dava sonucunda elde edilecek olan tazminatın lehe sonuçlanması açısından fazlasıyla önemlidir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere tazminat hukukunun kapsadığı alan, hukuka aykırı fiil sonucu zarar gören kişinin, zararının tazmin edilmesidir. Bu zarar maddi zarar olabileceği gibi manevi zarar da olabilir.

Maddi tazminat; hukuka aykırı biçimde gerçekleşen fiil ya da işlemlerin neticesinde, zarar gören kişinin malvarlığı üzerinde oluşan eksilme ya da maddi zararların giderilmesi için zarar veren kişiden istenen tazminat türüdür.

Manevi tazminat; hukuka aykırı biçimde gerçekleşen fiil ya da işlemlerin neticesinde, zarar gören kişide üzüntü, travma, elem, keder, yıpranma gibi nedenlere istinaden kişinin manevi zararının giderilmesi için zarar veren kişiden istenen tazminat türüdür.

Tazminat davaları;

vb. Tazminat Hukuku alanına giren her türlü hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerimize alanında uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Son Yazılar