×

Sigorta Hukuku Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 21-06-2023      Yazar: Ali Alper TÜFEKÇİ

Sigortalayan ve sigorta ettiren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku adı verilmektedir. Sigorta ettiren ve sigortalı arasındaki hukuki bağ sigorta sözleşmesi ile sağlanmaktadır. Sigortacı, sigorta ettirenin ödediği prim karşılığında meydana gelecek olan rizikonun tazminini veya gerçekleşecek olan hadise neticesinde üstlendiği edimi yerine getirmektedir.

Sigorta ile ilgili genel hükümler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bunun yanında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve bakanlık tarafından onaydan geçen Sigorta Genel Şartları hükümleri de sigorta hukukunun kaynağını oluşturmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; bir ülkede sigorta sektörünün gelişmesi veya gelişiyor olması o ülkenin ekonomisinin önemli aşamalar kaydettiğini göstermektedir.

SİGORTA SÖZLEŞMESİ

Sigorta ettiren ve sigortalayan arasındaki hukuki bağı oluşturan sigorta sözleşmeleri bazı risklerin ödenecek düşük primler ile sigortalayana aktaran (sigorta şirketleri) veya yansıtan bir araçtır. Taraflar arasında (sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler) sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar her geçen gün artmaktadır. Artan bir ivme sergileyen bu sorunların çözümü teknik ayrıntılar içermesi sebebiyle doğru şekilde tahlil edilmeli ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına alanında uzman kişilerce çizilecek yol haritası takip edilmelidir.  

SİGORTA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü oldukça önem arz etmektedir. Ortaya çıkan bir riziko veya gerçekleşmesi beklenen bir durumun ortaya çıkması (zarar sigortaları – can sigortaları) halinde atılması gereken adımlar müvekkillerin herhangi bir hak kaybı oluşmaması adına sağlıklı ve efektif bir şekilde atılmalıdır.

Ofisimizde alanında uzman avukatlarımızla ana uzmanlık dalımız olan Sigorta Hukuku alanında, Türk ve Dünya Sigorta sektörlerini takip ederek hukuki analizler yaparak müvekkillerimizin gerçek tazminat haklarına en kısa sürede kavuşmalarını sağlıyoruz.

AAT Hukuk olarak sigorta hukukunun alt dallarının tamamında bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan ekibimiz ile bahsi geçen ve müvekkillerinin haklarını koruyucu süreçler tarafımızca titizlikle yürütülmektedir. Sigorta hukuku bünyesinde yer alan tarafların (sigorta ettiren, sigorta şirketi, zarar gören 3. Kişi,  destekten yoksun kalan, mirasçı vs.) vekilliğinin üstlenildiği on binlerce dosyası mevcut olan büromuz, müvekkillerinin haklarını koruyan adımları atma noktasındaki bilgi birikimi ve tecrübe ile müvekkillerimizin gerçek zararının tazmin edilmesini sağlamaktadır. AAT Hukuk olarak müvekkillerimizin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin her türlü uyuşmazlığının en hızlı ve doğru yargı yoluyla çözümü için müvekkillerimizin isteklerini ayrıntılı ve titizlikle inceleyerek yasal süreçleri takip etmekteyiz.

 

 

AAT HUKUK BÜROSU OLARAK SİGORTA HUKUKU ALANINDA VERDİĞİMİZ BAZI HİZMETLER

 

Alanında uzman avukatlarımız ile Sigorta Hukukundan doğan sorunların çözümü için gerekli tüm yasal ve adli süreçte izlenmesi yolun belirlenmesi ve bu sürecin takibi için profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. AAT Hukuk Bürosu olarak, Sigorta Hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır;

 

Sigorta Hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektirmektedir. AAT Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız ve ekibimiz ile müvekkillerimize en sağlıklı ve güvenilir hukuki hizmeti sunmaktayız.

Son Yazılar